CALL: +65 6744 9788 / FAX: +65 6743 3280

HAJ

“Dan Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah.”

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan dating kepadamu dengen berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka dating dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa haiwan ternak.”

No Data

No Data